Podatki za leto 2012 Občina Slovenija
Površina km236720.273
Število prebivalcev3.2002.056.262
Število zaposlenih oseb927717.043
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)872,98991,44
Prihodek podjetij (1.000 EUR)102.89590.739.422
Število moških1.5641.017.414
Število žensk1.6361.038.848
Naravni prirast-42.681
Skupni prirast93.325
Število vrtcev3938
Število otrok v vrtcih10283.090
Število učencev v osnovnih šolah198161.051
Število dijakov (po prebivališču)9978.208
Število študentov (po prebivališču)13697.706
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.254810.001
Število samozaposlenih oseb
17292.958
Število registriranih brezposelnih oseb
94110.183
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.309,431.525,47
Število podjetij322161.636
Število stanovanj, stanovanjski sklad
2.697853.860
Število osebnih avtomobilov
1.5761.066.028
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
1.477671.835