Prihodi in prenočitve turistov v večjih turističnih krajih

Večina prihodov in prenočitev turistov je bila evidentirana v občinah, v katerih so pomembnejša turistična središča. Najmanj 1 % vseh prihodov turistov v državi je bilo zabeleženih v vsaki izmed naslednjih 23 občin: Ljubljana in Piran (vsaka po 13 %), Bled (7 %), Brežice, Kranjska Gora in Moravske Toplice (vsaka po 5 %), Bohinj (4 %), Maribor, Izola, Koper, Podčetrtek in Bovec (vsaka po 3 %), Nova Gorica, Zreče, Laško in Ptuj (vsaka po 2 %) ter Radovljica, Rogaška Slatina, Kobarid, Sežana, Novo mesto, Postojna in Radenci (vsaka po 1 %).

V naštetih občinah je bilo skupaj evidentiranih kar 81 % vseh prihodov turistov v Sloveniji.

V 26 občinah kar 87 % vseh prenočitev turistov v državi

Najmanj 1 % prenočitev turistov glede na vse prenočitve turistov v Sloveniji je prispevala vsaka izmed naslednjih 26 občin: Piran (15 %), Ljubljana (8 %), Brežice (7 %), Bled in Moravske Toplice (vsaka po 6 %), Kranjska Gora (5 %), Izola, Podčetrtek, Bohinj in Koper (vsaka po 4 %), Rogaška Slatina (3 %), Bovec, Maribor, Laško, Zreče, Ptuj in Nova Gorica (vsaka po 2 %) ter Radenci, Dolenjske Toplice, Lendava, Radovljica, Veržej, Šmarješke Toplice, Dobrna, Kobarid in Šoštanj (vsaka po 1 %).

V vseh naštetih občinah skupaj je bilo v letu 2011 zabeleženih 87 % vseh turističnih prenočitev v Sloveniji v tem letu.Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v katerih občinah je v letu 2011 prenočilo največ turistov? Oglejte si karto na spodnji povezavi.

Prenočitve turistov po občinah, Slovenija, 2011