Najvišja povprečna plača dvakrat višja od najnižje

Povprečna mesečna bruto plača oziroma letno povprečje mesečnih bruto plač na osebo, zaposleno pri pravnih osebah v Slovenji, je leta 2011 znašala 1.525 EUR; povprečna mesečna neto plača oziroma letno povprečje mesečnih neto plač pa 987 EUR. Razlike v višini povprečnih plač med občinami so bile zelo velike.

Najvišjo povprečno bruto (1.886 EUR) in neto plačo (1.183 EUR) je v letu 2011 imela občina Cerklje na Gorenjskem. Sledili sta občini Ljubljana (1.791 EUR bruto in 1.126 EUR neto) ter Dol pri Ljubljani (1.760 EUR bruto in 1.120 EUR neto).

Najnižjo povprečno bruto in neto plačo na zaposleno osebo so imele občine Osilnica (884 EUR bruto, 637 EUR neto), Starše (948 EUR bruto, 653 EUR neto) in Kostanjevica na Krki (1.017 EUR bruto, 706 EUR neto).