V Sloveniji je 69 % delovno sposobnih prebivalcev

Sredi leta 2011 je v Sloveniji živelo 2.052.496 prebivalcev; med temi je bilo delovno sposobnih, tj. oseb v starosti 15–64 let, 69,1 %. Delež delovno sposobnega prebivalstva Slovenije je do leta 2005 več desetletij stalno naraščal. Sredi leta 2004 je obsegal 70,4 % prebivalstva Slovenije, že v začetku leta 2005 pa se je začel počasi zmanjševati. Upadanje deleža delovno sposobnega prebivalstva Slovenije je posledica staranja prebivalstva in upadanja rodnosti v državi. Tudi pozitiven selitveni prirast Slovenije s tujino (ta je največji ravno med osebami v starosti 15–64 let) ne more ustaviti počasnega upadanja deleža delovno sposobnega prebivalstva.