Med delovno sposobnimi delež zaposlenih in samozaposlenih moških v vseh občinah, razen v eni, večji od deleža zaposlenih in samozaposlenih žensk

Leta 2011 je stopnja delovne aktivnosti (delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi) v Sloveniji znašala za moške 63 %, za ženske pa bistveno manj, in sicer 53 %. V vseh občinah, razen v občini Šentrupert in v vseh statističnih regijah je bila stopnja delovne aktivnosti za moške višja od stopnje delovne aktivnosti žensk. (Ob tem je treba pojasniti, da je nižja stopnja delovne aktivnosti za moške v občini Šentrupert posledica večje registracije priselitev v to občino kot posledica Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 111/2007). Zakon je začel veljati konec leta 2007 in določa prijavno obveznost določenim ustanovam; v tem primeru je to Zavod za prestajanje kazni Dob.)

Razlika med stopnjo delovne aktivnosti za moške in stopnjo delovne aktivnosti za ženske je bila največja v občinah Osilnica, Žetale, Sveti Jurij ob Ščavnici in Kozje; v vseh naštetih občinah je bila razlika med stopnjama višja od 20 odstotnih točk. Najvišja razlika je bila v občini Osilnica, kjer je stopnja delovne aktivnosti za moške (61 %) za 29 odstotnih točk presegala stopnjo delovne aktivnosti za ženske (32 %).

Med statističnimi regijami je bila ta razlika največja v spodnjeposavski statistični regiji, in sicer je bilo tam delovno aktivnih 65 % moških in 52 % žensk; razlika je tako znašala 13 odstotnih točk.

Razlika med deležema delovno aktivnih moških in žensk je bila najmanjša v občinah Brda, Trbovlje, Šempeter - Vrtojba, Ptuj, Kobarid, Jezersko, Zavrč, Renče - Vogrsko in Velenje (v vseh manj kot 5 odstotnih točk).

Regionalna primerjava delovne aktivnosti po spolu pokaže največjo izenačenost v zasavski statistični regiji, in sicer je tam znašala stopnja delovne aktivnosti za moške 58 %, stopnja delovne aktivnosti za ženske pa 52 %; razlika med stopnjama po spolu je tako znašala 6 odstotnih točk.Poišči ime ali šifro občine iz karteStopnjo delovne aktivnosti za moške v letu 2011 si lahko ogledate na karti na spodnji povezavi.

Stopnja delovne aktivnosti za moške, občine, Slovenija, 2011