Delež zaposlenih in samozaposlenih oseb višji od povprečja v 112 občinah

Stopnja delovne aktivnosti je leta 2011 na ravni Slovenije znašala 58,1 %; to pomeni, da je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom nekaj več kot 58 % prebivalcev delovno aktivnih (tj. zaposlenih in samozaposlenih).

Višji delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. prebivalci v starosti 15–64 let) od slovenskega povprečja je dosegalo 112 občin ali 53 % vseh občin. Najvišji delež so dosegle občine Horjul (67 %) ter Kostanjevica na Krki, Loška dolina, Bloke, Komenda, Cerkno in Ivančna Gorica (vsaka s 66 %). Med statističnimi regijami je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci prav tako prva notranjsko-kraška statistična regija (62 %).

Nižje vrednosti deleža delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci od slovenskega povprečja (pod 58,1 %) je imelo 94 občin ali 45 % vseh občin. Najnižjo vrednost sta izkazovali občini Kuzma (37 %) in Rogašovci (42 %). Obe sodita v pomursko statistično regijo, ki je bila glede na delež delovne aktivnosti med delovno sposobnimi prebivalci med statističnimi regijami na zadnjem mestu (53 %).Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z najvišjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime  %
Horjul 67,2
Kostanjevica na Krki 66,4
Loška dolina 66,4
Bloke 66,3
Komenda 66,2Občine z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime    %
Kuzma 37,4
Rogašovci 42,0
Zavrč 45,7
Apače  47,2
Ribnica na Pohorju   47,9