Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske v večini občin višja od stopnje registrirane brezposelnosti za moške

Prav tako kot pri delovni aktivnosti prebivalstva so velike razlike med moškimi in ženskami tudi pri brezposelnosti. V večini občin – približno v 76 % vseh občin – je bila stopnja registrirane brezposelnosti za ženske v letu 2011 višja kot stopnja registrirane brezposelnosti za moške. Na ravni Slovenije je ta razlika znašala 1,1 odstotne točke. Na ravni občin pa je bila ta razlika največja – nad 10 odstotnih točk – v štirih slovenskih občinah: Podvelka, Velika Polana, Vuzenica in Ribnica na Pohorju. Razlika je bila največja v občini Podvelka (in sicer je bila tam stopnja registrirane brezposelnosti za ženske 24,9-odstotna, za moške pa 11,3-odstotna), sledile pa so občina Velika Polana (za ženske: 26,1 %; za moške: 12,8 %), občina Vuzenica (za ženske: 19,9 %; za moške: 9,3 %) in občina Ribnica na Pohorju (za ženske: 24,0 %; za moške: 13,4 %).

Le v 48 občinah je bil delež brezposelnih žensk med vsemi aktivnimi ženskami nižji od deleža brezposelnih moških med vsemi aktivnimi moškimi. Razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in stopnjo registrirane brezposelnosti za moške je bila največja v občinah Straža (8,6 % za ženske, 12,5 % za moške), Dolenjske Toplice (8,2 % za ženske, 11,3  % za moške) in Komen (7,3 % za ženske, 10,2 % za moške). Sledile so občine Šmarješke Toplice, Miren - Kostanjevica, Sveta Ana in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, v katerih je razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in stopnjo registrirane brezposelnosti za moške znašala več kot 2 odstotni točki.

Stopnja registrirane brezposelnosti na ravni statističnih regij je bila z izjemo osrednjeslovenske, goriške in zasavske statistične regije v vseh statističnih regijah za ženske višja kot za moške. Največja razlika med spoloma v vrednosti tega kazalnika je bila izkazana v koroški statistični regiji (za ženske višja za 6,5 odstotne točke). V osrednjeslovenski statistični regiji je delež registriranih brezposelnih moških presegel delež brezposelnih žensk za 1,1 odstotne točke, v goriški za 0,3 odstotne točke, v zasavski pa je bil delež brezposelnih ženski enak deležu brezposelnih moških.Poišči ime ali šifro občine iz karte