Stopnja registrirane brezposelnosti v 34 občinah več kot 15-odstotna, v eni občini manj kot 5-odstotna

V letu 2011 je na ravni Slovenije delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (tj. stopnja registrirane brezposelnosti) znašal 11,8 %. Registriranih brezposelnih oseb je bilo 110.692. Delež registriranih brezposelnih moških (11,4 %) je bil nižji kot delež registriranih brezposelnih žensk (12,4 %).

Višjo stopnjo registrirane brezposelnosti od slovenskega povprečja je v tem letu izkazovalo 42 % občin (88 občin). Večina občin z najvišjimi vrednostmi tega kazalnika je sodila v vzhodno oz. severovzhodno Slovenijo. Z najvišjo brezposelnostjo so se leta 2011 spopadale občine Rogašovci (24,1 %), Kuzma (23,9 %) in Dobrovnik (22,9 %). Z več kot 20-odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti so se spopadale tudi občine Cankova, Lendava in Črenšovci - vse iz pomurske statistične regije; več kot 15-odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti je imelo skupaj 20 od 27 občin iz pomurske statistične regije. V tej statistični regiji je bil v letu 2011 delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom največji oz. stopnja registrirane brezposelnosti je bila tam najvišja (18,0-odstotna). 

Med ekonomsko bolj razvite dele države sodijo občine, ki ležijo v osrednji in zahodni Sloveniji; tam so tudi stopnje registrirane brezposelnosti praviloma nižje. V letu 2011 je bila stopnja registrirane brezposelnosti manj kot 5-odstotna le v občini Cerkno (4,9 %). Po najnižji stopnji registrirane brezposelnosti so izstopale še občine Gorenja vas - Poljane (5,2 %), Horjul, Jezersko in Žiri (vsaka s 5,5 %) ter Železniki (5,8 %). Med statističnimi regijami je imela najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti gorenjska statistična regija (8,8 %).Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v katerih občinah je bila v letu 2011 stopnja brezposelnosti za ženske najvišja, za moške pa najnižja? Oglejte si karti na spodnjih povezavah.

Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske, občine, Slovenija, 2011

Stopnja registrirane brezposelnosti za moške, občine, Slovenija, 2011
Občine z najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti
Ime  %
Rogašovci 24,1
Kuzma 23,9
Dobrovnik  22,9
Cankova 22,5
Lendava 22,0Občine z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti
Ime %
Cerkno 4,9
Gorenja vas - Poljane 5,2
Horjul 5,5
Jezersko 5,5
Žiri  5,5