S koliko stanovanji razpolagamo?

Stanovanjski sklad v Sloveniji je po ocenah za konec leta 2011 obsegal nekaj manj kot 850.000 stanovanj. Število stanovanj po posameznih občinah je zelo različno. Največ stanovanj je v večjih in gosto poseljenih mestnih območjih. Skoraj vsako 7. stanovanje v državi je v občini Ljubljana; ob koncu leta 2011 je bilo namreč v tej občini že skoraj 126.000 stanovanj. Vsako 16. stanovanje v Sloveniji pa je bilo locirano v občini Maribor; ta občina je imela ob koncu leta 2011 52.200 stanovanj in je bila po številu stanovanj druga v državi. Najmanj stanovanj je v prebivalstveno majhnih občinah: občina Hodoš je imela na primer konec leta 2011 le 142 stanovanj, občina Kobilje 239, občina Solčava 248, občina Osilnica 257, občina Jezersko pa 356 stanovanj.

Število stanovanj, preračunano na 1.000 prebivalcev, je v nekaterih občinah veliko večje kot v celotni državi. Na ravni Slovenije se na primer 1.000 prebivalcev razporedi povprečno na 413 stanovanj, v občini Kostel pa je povprečno 968 stanovanj na 1.000 prebivalcev; to pomeni – povedano nekoliko drugače –, da je v tej občini povprečno za skoraj vsakega prebivalca na voljo eno stanovanje. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev je večje kot povprečno v Sloveniji še v mnogih drugih občinah, na primer v občinah Bovec (845 stanovanj na 1.000 prebivalcev), Kranjska Gora (710), Cirkulane (655), Bohinj (634), Osilnica (630) in Piran (606). Obenem pa so povprečne površine stanovanj v marsikateri občini izmed tistih, ki imajo razmeroma nizko število stanovanj na 1.000 prebivalcev, med največjimi v državi.Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime   
Kostel 968
Bovec       845
Kranjska Gora 710
Cirkulane

655

Bohinj

    634
Občine z najmanjšim številom
stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime 
Odranci 302
Naklo  307
Turnišče  322
Vodice 323
Šenčur 325