Šest od desetih stanovanj v Sloveniji ima najmanj tri sobe

V stanovanjskem skladu države prevladujejo stanovanja s tremi ali več sobami – takih stanovanj je bilo ob koncu leta 2011 60 %; dvosobnih stanovanj je bilo 26 %, enosobnih pa le 14 %. Sorazmerno največ (več kot četrtino) enosobnih stanovanj so v letu 2011 imele občine Zavrč, Cirkulane in Podlehnik; sorazmerno najmanj (manj kot 3 %) enosobnih stanovanj pa so imele občine Odranci, Tišina, Naklo, Miklavž na Dravskem polju in Šenčur. Dvosobna stanovanja so ob koncu leta 2011 prevladovala le v občini Cirkulane (36 %). Sorazmerno največ stanovanj z najmanj tremi sobami (tri ali več) so imele občine Log - Dragomer, Naklo, Tišina, Žiri, Odranci, Renče - Vogrsko, Vodice, Brda, Žirovnica, Brezovica, Gorenja vas - Poljane, Gornji Grad in Šenčur (vse občine več kot 80 %). Med statističnimi regijami je po deležu stanovanj z najmanj tremi sobami izstopala goriška statistična regija, in sicer je imelo tam vsaj tri sobe skoraj tri četrtine vseh stanovanj. Po deležu enosobnih stanovanj pa je bila prva zasavska statistična regija; tam je imelo samo eno sobo vsako peto stanovanje.Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v kateri občini je bilo v letu 2011 največ enosobnih in dvosobnih stanovanj? Odgovore poiščite na spodnjih povezavah.

Dvosobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada, občine, Slovenija, 31. december 2011

Enosobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada, občine, Slovenija, 31. december 2011
Občine z največjim deležem tri- ali večsobnih stanovanj
Ime %
Log - Dragomer 86 
Naklo 86 
Tišina 84 
Žiri  84 
Odranci 84 Občine z najmanjšim deležem tri- ali večsobnih stanovanj
Ime  %
Cirkulane 32
Zavrč 34
Trbovlje 41
Podlehnik 42
Hrastnik 44