Na podeželju prostornejša stanovanja

Povprečna površina stanovanj v Sloveniji je konec leta 2011 znašala 80 m2. Razlike med regijami, še bolj pa lokalne razlike v povprečni površini stanovanj so precejšnje. Med regijami je bila po povprečni površini stanovanj prva pomurska statistična regija, in sicer z vrednostjo 86 m2. Občine z največjo povprečno površino stanovanj so bile konec leta 2011 Odranci (114 m2), Naklo (109 m2), Solčava (108 m2), Gornji Grad, Log - Dragomer in Vodice (vsaka po 106 m2) in Gorenja vas - Poljane (105 m2). Najmanjša stanovanja so bila značilnost zasavske statistične regije, in sicer je bila povprečna površina tamkajšnjih stanovanj 70 m2. Med občine z najmanjšimi povprečnimi površinami stanovanj so po podatkih s konca leta 2011 spadale občine Cirkulane (56 m2), Zavrč (60 m2), Trbovlje (64 m2) ter občine Bovec, Hrastnik in Izola (vsaka po 65 m2).Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjo povprečno površino stanovanj
Ime  m2
Odranci 114
Naklo 109
Solčava  108
Gornji Grad 106
Log - Dragomer 106Občine z najmanjšo povprečno površino stanovanj
Ime     m2
Cirkulane 56
Zavrč 60
Trbovlje  64
Bovec  65
Hrastnik 65