Večina stanovanj zgrajena po letu 1971, v letu 2011 dograjenih manj kot 1 % vseh stanovanj

Več kot polovica stanovanj iz celotnega stanovanjskega sklada je po ocenah za konec leta 2011 bila zgrajena v obdobju od 1971 do 2011. Gradnja stanovanj je bila najintenzivnejša v desetletju od 1971 do 1980, saj v tem obdobju zgrajena stanovanja predstavljajo 21 % celotnega stanovanjskega sklada. V tretjini občin so stanovanja, zgrajena v tem desetletju, predstavljala 20–40 % stanovanj stanovanjskega sklada posamezne občine, v drugi tretjini občin pa so prav tak delež (20-40 %) predstavljala stanovanja, ki so bila zgrajena pred letom 1918. V osmih občinah – Dol pri Ljubljani, Komenda, Škofljica, Benedikt, Grosuplje, Brezovica, Rače - Fram in Vodice – so prevladovala stanovanja, ki so bila zgrajena po letu 2000; tam je bilo najmanj vsako peto stanovanje staro največ deset let.

Ocene za leto 2011 kažejo, da je bilo v tem letu v Sloveniji dograjenih nekaj manj kot 5.500 stanovanj, kar je manj kot 1 % vseh stanovanj v stanovanjskem skladu. V tem podatku so zajeta stanovanja, ki so bila v tekočem letu na novo zgrajena ali pridobljena s spremembo namembnosti in v katerih so potekala gradbena, obrtniška in/ali inštalacijska dela. Največ stanovanj so v letu 2011 dogradili v osrednjeslovenski (28 % vseh) in v podravski (skoraj 18 % vseh) statistični regiji, najmanj pa v zasavski statistični regiji (1 % vseh). Po številu dograjenih stanovanj so med občinami osrednjeslovenske statistične regije izstopale občine Ljubljana (716), Kamnik (191) in Komenda (102), med občinami v podravski regiji pa občini Slovenska Bistrica (241) in Maribor (105). Stanovanja, ki so bila dokončana v letu 2011, so merila povprečno okrog 133 m2. V štirih občinah – Hodoš, Jezersko, Kobilje in Ribnica na Pohorju – pa v tem letu ni bilo dokončano nobeno stanovanje.