Okoli 32.000 upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka

Nadomestilo za nego in varstvo otroka prejema upravičenec v času dopusta za nego in varstvo otroka; ta se začne po poteku porodniškega dopusta in traja praviloma 260 dni.

Leta 2011 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 32.000 upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka; to pomeni, da je to nadomestilo prejemalo povprečno 16 upravičencev na 1.000 prebivalcev Slovenije.

Tretjina občin je imelo več tovrstnih upravičencev na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja. To so bile praviloma občine, ki so hkrati imele tudi število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev višje od povprečja v Sloveniji. Največ upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka na 1.000 prebivalcev je bilo v občini Komenda (29). Sledila ji je občina Gorenja vas - Poljane (24) ter nekatere občine iz osrednjeslovenske statistične regije: Borovnica in Dol pri Ljubljani (vsaka po 23), občine Brezovica in Logatec (v vsaki po 22) ter občini Ivančna Gorica in Moravče (v vsaki po 21). Med občine z 22 upravičenci do nadomestila za nego in varstvo otroka, preračunano na 1.000 prebivalcev, je v letu 2011 sodila tudi občina Mokronog - Trebelno, ki spada v sosednjo statistično regijo jugovzhodna Slovenija.

Na prvem mestu med statističnimi regijami z 18 upravičenci na 1.000 prebivalcev pa je v tem letu bila osrednjeslovenska statistična regija.

Najmanj upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka so imele prebivalstveno manjše občine pomurske statistične regije in statistične regije jugovzhodna Slovenija. Te občine so imele v večji meri tudi manjše število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev. Najmanj upravičencev do nadomestila za nego in varstvo otroka na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Kostel in Šalovci (v vsaki po 6) ter v občinah Grad in Osilnica (v vsaki po 8). Med občine z 8 upravičenci do nadomestila za varstvo in nego otroka na 1.000 prebivalcev je v letu 2011 sodila tudi ena od občin podravske statistične regije, in sicer občina Cirkulane.

Pomurska statistična regija pa je bila s povprečno 11 upravičenci do nadomestila za nego in varstvo na 1.000 prebivalcev po številu upravičencev do tega nadomestila zadnja med regijami.Poišči ime ali šifro občine iz karte