Povprečno 11 upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev; največ v občini Komenda (21)

Porodniško nadomestilo je ena od vrst starševskih nadomestil, ki pripada materi (v izjemnih primerih tudi drugi osebi) v času porodniškega dopusta (ta traja 105 dni).

V Sloveniji je leta 2011 prejemalo porodniško nadomestilo okoli 23.000 upravičenk. V povprečju je bilo 11 upravičenk do tega nadomestila na 1.000 prebivalcev. Več upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je bilo v skoraj 40 % vseh občin. To so bile večinoma občine, v katerih je bilo tudi število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev višje od povprečja v Sloveniji. Največ upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev je bilo tako v občinah Komenda (21), Gorenja vas - Poljane (18), Dol pri Ljubljani (17) ter v občinah Grosuplje, Šmarješke Toplice in Žužemberk (v vsaki po 16).  

Med slovenskimi statističnimi regijami je bilo največ upravičenk do porodniškega nadomestila v osrednjeslovenski regiji, in sicer 13 na 1.000 prebivalcev. Najmanj upravičenk do porodniškega nadomestila, v povprečju 8 na 1.000, je bilo v pomurski statistični regiji. Občine z najmanj upravičenkami do tega nadomestila, pod 7 na 1.000 prebivalcev, so bile večinoma prebivalstveno majhne in po številu živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev šibkejše občine. V občini Kostel so bile le 3, v občinah Cirkulane, Grad, Šalovci in Velika Polana v vsaki po 5, v občinah Črna na Koroškem, Dobrovnik, Hodoš, Kuzma, Luče in Radenci pa v vsaki po 6 upravičenk do porodniškega nadomestila, preračunano na 1.000 prebivalcev.Poišči ime ali šifro občine iz karte