Med prebivalci Slovenije je 12 % staršev, ki prejemajo otroški dodatek

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.

V letu 2011 je bilo v Sloveniji nekaj manj kot 245.000 upravičencev do otroškega dodatka oziroma 146 na 1.000 prebivalcev, starih 18 in več let. Eden od staršev (upravičenec) lahko prejema več otroških dodatkov – glede na število in starost otrok.

153 občin je imelo več upravičencev do otroškega dodatka kot jih je bilo povprečno v Sloveniji. 180 ali več upravičencev na 1.000 prebivalcev, starih nad 18 let, je bilo v 14 občinah, nad 190 upravičencev pa v 2 občinah. Občina Gorenja vas - Poljane je bila edina z več kot 200 upravičenci do otroškega dodatka na 1.000 prebivalcev, starih nad 18 let. Sledile so občine Benedikt (192) ter občini Dobje in Žužemberk, vsaka s 189 upravičenci do otroškega dodatka, preračunanih na 1.000 prebivalcev, starih 18 let in več.

Najmanj upravičencev do otroškega dodatka je bilo v občinah Ljubljana (112), Piran (114), Kuzma (117) ter v dveh zelo majhnih občinah (z manj kot 1.000 prebivalci) – Kostel (95) in Osilnica (97).

Med statističnimi regijami je z najvišjim številom upravičencev do otroškega dodatka na 1.000 prebivalcev, starih nad 18 let (165) izstopala koroška statistična regija; najmanj upravičencev do tega dodatka pa je bilo v obalno-kraški statistični regiji (125).Poišči ime ali šifro občine iz karte