V domu za starejše biva povprečno vsak 120. prebivalec Slovenije

Oskrbovanci so zaradi različne razpoložljivosti nastanitvenih zmogljivosti domov za starejše lahko nastanjeni tudi zunaj občine stalnega prebivališča ali v katerem koli domu za starejše v državi.

Ob koncu leta 2011 je v domovih za starejše bivalo povprečno 8 oskrbovancev na 1.000 prebivalcev v državi. Več oskrbovancev od tega povprečja glede na občino prebivališča pred vstopom v dom za starejše je bilo v 60 občinah. 10 ali več oskrbovancev na 1.000 prebivalcev je imelo 44 občin. Največ, in sicer 15 ali več oskrbovancev na 1.000 prebivalcev so imele občine Tabor (28), Kostel (22), Idrija (19), Loški Potok (17), Makole (16) ter Cerkno, Osilnica, Ribnica na Pohorju in Tolmin (vsaka 15). 

Največ oskrbovancev na 1.000 prebivalcev med statističnimi regijami je imela zasavska statistična regija, in sicer 12.

36 občin je imelo manj kot 5 oskrbovancev v domovih za starejše na 1.000 prebivalcev. Najmanj oskrbovancev v domovih za starejše na 1.000 prebivalcev so imele občine Šmartno pri Litiji (1) ter Benedikt, Dol pri Ljubljani, Odranci, Razkrižje, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas (vsaka po 2). 

Na ravni statističnih regij so imele povprečno najmanj oskrbovancev v domovih za starejše na 1.000 prebivalcev občine gorenjske in spodnjeposavske statistične regije, in sicer 7.Poišči ime ali šifro občine iz karte