Pravico do očetovskega dopusta uveljavilo okoli 20.000 očetov

Očetje imajo pravico do očetovskega nadomestila v času očetovskega dopusta v trajanju 90 koledarskih dni. Očetovski dopust se razdeli na 15 koledarskih dni (ali 11 delovnih) očetovskega dopusta s pripadajočim nadomestilom in na 75 koledarskih dni (ali 52 delovnih) neplačanega dopusta s plačilom prispevkov od minimalne plače.

V Sloveniji je bilo leta 2011 povprečno 10 upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev. Nadpovprečno število upravičencev do očetovskega nadomestila je imelo skoraj 40 % slovenskih občin (tj. 80 občin). Največ, več kot 15 upravičencev, sta imeli občini Gorenja vas - Poljane (18) in Komenda (17).

Največ upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev med statističnimi regijami pa sta imeli gorenjska in goriška statistična regija, in sicer vsaka po 11.

Najmanj upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev je bilo skoraj v celoti v občinah pomurske statistične regije. 5 občin je imelo manj kot 5 upravičencev na 1.000 prebivalcev. To so bile občine Hodoš, Grad, Kuzma in Šalovci iz pomurske statistične regije ter občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah iz podravske statistične regije.

Med regijami je torej imela pomurska statistična najmanj upravičencev do očetovskega nadomestila na 1.000 prebivalcev, in sicer 6.Poišči ime ali šifro občine iz karte