Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva uveljavilo okoli 15.000 upravičencev

Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva je leta 2011 uveljavilo okoli 15.000 upravičencev, to je 18 upravičencev na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji. Več kot toliko jih je bilo v 83 občinah, med temi pa največ, več kot 30 na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev, v občinah Luče (40), Gorenja vas - Poljane (39), Ljubno (34), v občinah Gornji Grad, Rečica ob Savinji in Renče - Vogrsko (v vsaki po 33), v občini Naklo (32) ter v občinah Brda, Gorje, Ribnica na Pohorju in Vodice (v vsaki po 31). Najmanj upravičencev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva na 1.000 delovno aktivnih prebivalcev pa je bilo večinoma v občinah pomurske in podravske statistične regije: v občinah Cankova (2), Zavrč (3), Šalovci (4) ter Apače, Grad in Puconci (v vsaki po 5). V občini Hodoš, ki velja za majhno in prebivalstveno šibko občino, v tem letu ni bilo nobenega upravičenca do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva.


 
Poišči ime ali šifro občine iz karte