Dodatek za nego prejemalo približno 7.000 otrok

Dodatek za nego otroka je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

V Sloveniji je bilo v letu 2011 približno 7.000 otrok, ki so prejemali dodatek za nego; to pomeni, da je ta dodatek prejemal povprečno vsak 54. otrok, star do 18 let.

V 74 slovenskih občinah je prejemalo dodatek za nego več otrok kot povprečno v Sloveniji. Največ otrok, prejemnikov dodatka za nego, na 100 otrok, starih do 18 let, je bilo v občini Dobrna (5) ter v občinah Vipava, Dornava in Ig (v vsaki po 4).

Najmanj otrok, prejemnikov dodatka za nego, pa je bilo v občinah Tabor, Rogatec, Cerkvenjak, Moravske Toplice, Turnišče, Grad, Muta, Radeče, Ribnica na Pohorju in Žetale – v vsaki manj kot 1 prejemnik na 100 otrok, starih do 18 let. V občinah Hodoš in Osilnica ni bilo v tem letu nobenega otroka, ki bi prejemal ta dodatek.

Največ prejemnikov dodatka za nego je bilo v gorenjski in savinjski statistični regiji (2 otroka na 100 otrok, starih do 18 let), najmanj pa v obalno-kraški statistični regiji (1,6 otroka na 100 otrok, starih do 18 let).Poišči ime ali šifro občine iz karte