Vsak 25. prebivalec Slovenije je tuji državljan

Sredi leta 2011 je v Sloveniji prebivalo 1.968.759 državljanov Republike Slovenije in 83.737 tujih državljanov. Delež tujih državljanov med prebivalci Slovenije je tako znašal 4,1 %.

V 24 občinah je sredi leta 2011 znašal delež tujih državljanov 5 % ali več. Največji delež tujih državljanov so imele občine Zavrč (10,8 %), Izola (9,5 %), Sežana (9,2 %), Osilnica (9,0 %), Koper (7,8 %), Loška dolina (7,6 %), Piran (7,3 %) ter Divača, Hrpelje – Kozina in Ljubljana (vsaka 7,0 %). Statistična regija z največjim deležem tujih državljanov med prebivalci je bila obalno-kraška regija (8,0 %).

V 54 občinah je bil delež tujih državljanov nižji od 1 %. Najnižje deleže tujih državljanov v prebivalstvu so imele občine (z izjemo občin Dobje in Solčava) v severovzhodni Sloveniji – Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Dobje, Rogašovci, Solčava, Dornava, Juršinci, Makole, Odranci, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Tišina, Trnovska vas in Velika Polana. Delež tujcev v naštetih občinah je znašal 0,3 % ali manj. Med statističnimi regijami je v primerjavi z drugimi regijami Slovenije pomurska statistična regija izkazovala najnižji delež tujih državljanov, in sicer je bilo med prebivalci regije le 1,0 % tujih državljanov.Poišči ime ali šifro občine iz karte