Koliko nas živi v Sloveniji?

Sredi leta 2011 je v Sloveniji živelo 2.052.496 prebivalcev oziroma 0,2 % več kot sredi leta 2010. Prebivalstvo Slovenije je sestavljalo 1.037.066 žensk in 1.015.430 moških.

Leta 2011 se je v primerjavi z letom poprej število prebivalcev povečalo v 106 občinah, v 99 občinah je prebivalstvo upadlo, v petih občinah pa je ostalo nespremenjeno.Poišči ime ali šifro občine iz karteObčine z največjim številom prebivalcev
Ime 
Ljubljana

 279.898

Maribor  111.170
Kranj  55.271
Koper   52.811
Celje   48.556Občine z najmanjšim številom prebivalcev
Ime 
Hodoš

320 

Osilnica 399 
Solčava 518 
Kobilje 629 
Kostel 651