Moški so v povprečju mlajši od žensk

Povprečna starost prebivalcev Slovenije je sredi leta 2011 znašala 41,8 leta. Moški so bili v povprečju stari 40,2 leta, ženske pa 43,4 leta. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je za deklice, rojene v letu 2011 znašalo 82,9 leta, za dečke pa za nekaj več kot 6 (6,3) let manj.

V letu 2011 so bili v povprečju najstarejši prebivalci občine Kostel (49,0 let), sledili so jim prebivalci občin Osilnica (48,7 leta) in Šalovci (46,2 leta). Čeprav so bili v povprečju najstarejši prebivalci iz občin, ki so bile v statistični regiji jugovzhodna Slovenija in v pomurski statistični regiji, so v tem letu najvišjo povprečno starost prebivalstva izkazovale goriška, obalno-kraška in zasavska statistična regija, s povprečno starostjo prebivalstva nekaj več kot 43 let.

Le v 13 % oziroma v 27 občinah je bila povprečna starost prebivalstva pod 40 let. V povprečju najmlajše prebivalstvo je živelo v občinah Gorenja vas - Poljane, Komenda, Benedikt in Moravče, in sicer je bilo prebivalstvo v teh občinah v povprečju staro manj kot 38 let.

Med statističnimi regijami sta najnižjo povprečno starost oz. najmlajše prebivalstvo (s povprečno starostjo prebivalstva pod 41 let) v letu 2011 izkazovali osrednjeslovenska statistična regija in jugovzhodna Slovenija.

V vseh občinah in statističnih regijah so bile ženske v povprečju starejše od moških. Največja razlika je bila v občinah Kuzma in Solčava, kjer so bile ženske v povprečju starejše od moških za 6 let, in v zasavski statistični regiji, kjer so bile ženske v povprečju za skoraj 4 leta starejše od moških. Najmanjša razlika med spoloma je bila izkazana v občini Muta, kjer so bile ženske za manj kot 1 leto starejše od moških in v koroški statistični regiji, kjer so bile ženske v povprečju za nekaj manj kot 3 leta starejše od moških.Poišči ime ali šifro občine iz karte


Vas zanima, v katerih občinah so bile sredi leta 2011 ženske v povprečju najstarejše, moški pa najmlajši? Odgovore najdete na spodnjih kartah.

Povprečna starost žensk, občine, Slovenija, 1. julij 2011

Povprečna starost moških, občine, Slovenija, 1. julij 2011
Občine s povprečno najstarejšimi prebivalci
Ime Leta
Kostel 49,0
Osilnica 48,7
Šalovci  46,2
Gornji Petrovci 45,8
Hodoš 45,5Občine s povprečno najmlajšimi prebivalci
Ime Leta
Gorenja vas - Poljane 37,2
Komenda 37,2
Benedikt 37,4
Moravče  37,7
Škocjan  38,1