Skupni prirast pozitiven v 126 občinah, v 81 negativen

Skupni prirast – to je naravni in selitveni prirast skupaj – je leta 2011 za Slovenijo znašal 2,6 prebivalca na 1.000 prebivalcev. Med 210. občinami jih je imelo pozitivni skupni prirast 126; te občine so večinoma imele pozitivni naravni in tudi selitveni prirast. Največji skupni prirast, z vrednostmi nad 30 prebivalcev na 1.000 prebivalcev, so imele občine Hodoš, Komenda in Vipava.

V 81 občinah je bil skupni prirast negativen; najnižji je bil v občinah Kostel, Jezersko, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Radenci in Ribnica na Pohorju; skupni prirast v teh občinah je bil nižji od –20 prebivalcev na 1.000 prebivalcev.

Skupni prirast prebivalstva je bil največji v osrednjeslovenski statistični regiji (6,2 prebivalca na 1.000 prebivalcev); zasavska statistična regija pa je imela najbolj negativni skupni prirast, in sicer –7,0 prebivalca na 1.000 prebivalcev.Poišči ime ali šifro občine iz karte

Občine z največjim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime 
Hodoš 196,9
Komenda 40,3
Vipava 36,6
Škofljica 28,4
Kuzma 27,5Občine z najmanjšim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Kostel -44,5
Jezersko  -36,4
Sveti Andraž v Slov. goricah  -30,1
Radenci -24,8
Ribnica na Pohorju -21,3