Naravni prirast pozitiven v več kot polovici občin

Od sredine prejšnjega stoletja se je razlika med številom živorojenih in številom umrlih skoraj neprestano manjšala. Število umrlih je v tem obdobju nekoliko naraslo, medtem ko je število živorojenih izrazito upadlo. V Sloveniji je bil po 2. svetovni vojni leta 1993 prvič izkazan negativni naravni prirast; več prebivalcev je umrlo kot pa se jih je tisto leto rodilo. Sledilo je triletno obdobje majhnega pozitivnega naravnega prirasta, kasneje pa devetletno obdobje negativnega naravnega prirasta. Šele od leta 2006 dalje je naravni prirast v Sloveniji znova pozitiven.

V letu 2011 je naravni prirast znašal 1,6 prebivalca na 1.000 prebivalcev, kar pomeni, da sta se na vsakih 1.000 prebivalcev rodila skoraj dva prebivalca več, kot jih je umrlo.

V tem letu je pozitivni naravni prirast na 1.000 prebivalcev izkazovalo 60 % vseh občin (127); v 75 občinah je bil naravni prirast negativen; v osmih občinah pa je na 1.000 prebivalcev umrlo enako število prebivalcev kot se jih je rodilo. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev po občinah je bil zelo različen. Največji naravni prirast na 1.000 prebivalcev so imele občine Komenda (14,6), Borovnica (10,3) in Dol pri Ljubljani (9,8). Naravni prirast z več kot 8 prebivalcev na 1.000 prebivalcev so imele še občine Vodice (8,8), Vitanje (8,7) in Škofljica (8,3). Najbolj negativen naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) je imela občina Velika Polana (–19,5) ter občini Gornji Grad (–15,8) in Kostel (–15,4). Več kot 10 več smrti kot rojstev na 1.000 prebivalcev je bilo tudi v občini Šalovci (–13,5), Hodoš (–12,5), Poljčane (–11,9), Podlehnik (–10,7) in Jezersko (–10,6).

V letu 2011 je beležila največji naravni prirast osrednjeslovenska statistična regija, in sicer 4,1 prebivalca na 1.000 prebivalcev, največji negativni naravni prirast pa pomurska statistična regija, in sicer –3,1 prebivalca na 1.000 prebivalcev.


Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime   
Komenda  14,6
Borovnica 10,3
Dol pri Ljubljani 9,8
Vodice 8,8
Vitanje 8,7Občine z najmanjšim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Velika Polana -19,5
Gornji Grad -15,8
Kostel  -15,4
Šalovci -13,5
Hodoš -12,5