V slovenskih občinah je več starega kot mladega prebivalstva

Za Slovenijo je značilno, da ima od sredine leta 2003 več starega kot mladega prebivalstva. Delež prebivalcev, starih 65 let ali več, je sredi leta 2011 znašal 16,6 %; delež prebivalcev, mlajših od 15 let, pa je znašal 14,2 %. Indeks staranja, ki predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več, in številom oseb, mlajših od 15 let, je znašal 116,8. To pomeni, da je na 100 oseb, mlajših od 15 let, v državi prebivalo 117 oseb, starih 65 let ali več. Razlike med spoloma so zelo izrazite. Med žensko populacijo je namreč delež starejših v primerjavi z mlajšimi veliko večji (indeks staranja je sredi leta 2011 znašal 145), medtem ko je pri moških to razmerje obrnjeno (na 100 moških, mlajših od 15 let, je prebivalo 90 moških, starih 65 let ali več).

Indeks staranja je bil najvišji v občinah Osilnica (272), Kostel (261) in Šalovci (209); te tri občine so bile tudi edine z vrednostjo indeksa nad 200. Omenjeni občini Osilnica in Kostel sodita v statistično regijo jugovzhodna Slovenija, ki je sicer med statističnimi regijami imela najnižji indeks staranja (104). Največji delež starejšega prebivalstva je imela zasavska statistična regija (indeks staranja skoraj 140).

Najugodnejše razmerje med mlajšimi in starejšimi, z indeksom staranja pod 100, je v tem letu imelo 53 občin, kar je četrtina vseh občin. Najnižji indeks staranja je bil izkazan v občini Komenda (62), kar pomeni, da je na 100 oseb mlajših od 15 let, v občini prebivalo 62 oseb, starih 65 ali več let. Vrednosti indeksa staranja, ki so bile nižje ali enake 70, so imele še občine Benedikt (63), Moravče (67), Gorenja vas - Poljane (68), Dol pri Ljubljani in Škocjan (v vsaki 69) in Škofljica (70).Poišči ime ali šifro občine iz karte

Vas zanima, kakšno je bilo sredi leta 2011 razmerje med starejšim in mladim prebivalstvom za moške ali ženske? To razmerje je izraženo z indeksom staranja. Vrednosti teh indeksov si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

Indeks staranja za ženske, občine, Slovenija, 1. julij 2011

Indeks staranja za moške, občine, Slovenija, 1. julij 2011
Občine z najvišjim indeksom staranja
Ime   
Osilnica 272
Kostel 261
Šalovci  209
Hodoš  197
Gornji Petrovci 186Občine z najnižjim indeksom staranja
Ime

 

Komenda 62
Benedikt 63
Moravče 67
Gorenja vas - Poljane 68
Dol pri Ljubljani 69