Kako je država poseljena?

Za Slovenijo je značilna razpršena in redka poselitev. Prebivalstvo je zgoščeno v večjih urbanih središčih, reliefno razgibana območja s slabšimi naravnogeografskimi pogoji in prometno težje dostopna območja pa so redkeje poseljena.

V letu 2011 je v Sloveniji na kvadratnem kilometru površine živel povprečno 101 prebivalec.

Med občinami so razlike v poselitvi zelo velike, saj so občine po površini in tudi po številu prebivalcev zelo različne. Leta 2011 je bila najgosteje naseljena občina Ljubljana; tam je na površini enega kvadratnega kilometra živelo nekaj več kot 1.000 (1.018) prebivalcev. Ljubljana sodi v osrednjeslovensko statistično regijo, ki je bila tudi med regijami najgosteje naseljena; na kvadratnem kilometru površine regije je živelo povprečno 209 prebivalcev. Ljubljanski občini sta po gostoti poselitve sledili občina Maribor, kjer je na kvadratnem kilometru živelo 754 prebivalcev, in občina Izola, kjer je na kvadratnem kilometru površine živelo 556 prebivalcev.

Najredkeje naseljena občina je bila občina Solčava s komaj 5 prebivalci na kvadratnem kilometru površine. Sledili sta ji občina Bovec z 9 prebivalci in občina Jezersko z 10 prebivalci na kvadratnem kilometru površine.

Med statističnimi regijami je bila najredkeje naseljena notranjsko-kraška regija; v tej regiji je na kvadratnem kilometru površine živelo povprečno 36 prebivalcev.Poišči ime ali šifro občine iz karte

Najgosteje poseljene občine
Ime  Število na km2
Ljubljana 1.018
Maribor 754
Izola 556
Celje 512
Miklavž na Dravskem polju 502

Najredkeje poseljene občine
Ime Število na km2
Solčava
5
Bovec 9
Jezersko 10
Osilnica 11
Kostel 12