Leta 2011 je en vrtec obiskovalo povprečno 88 predšolskih otrok

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se lahko vključijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev do starosti ob vstopu v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

V Sloveniji je v šolskem letu 2011/2012 delovalo 922 vrtcev in enot vrtcev. Vanje je bilo vključenih nekaj več kot 81.200 otrok. Večina vrtcev (880) je bila javnih; registriranih zasebnih vrtcev je bilo 42. V opazovanem letu je imela skoraj vsaka občina vsaj 1 vrtec. Največ vrtcev je bilo v prebivalstveno velikih občinah in v občinah z urbanimi središči. V občini Ljubljana je bilo 114 vrtcev, v občini Maribor 42, v občini Kranj 25, v občini Koper 23, v občini Novo mesto 22. Prebivalstveno manjše občine so imele tudi manj vrtcev. 3 občine pa leta 2011 niso imele vrtca, in sicer občine Osilnica, Podlehnik in Žetale.

Po velikosti – glede na število vpisanih otrok – se slovenski vrtci zelo razlikujejo. Leta 2011 je en vrtec obiskovalo povprečno 88 predšolskih otrok. Največ vpisanih otrok na vrtec je bilo v občinah Ribnica, Komenda, Šentjernej, Polzela in Metlika, in sicer povprečno nad 250 otrok. Najmanjše vrtce po številu vpisanih otrok (pod 20 na vrtec) so imele prebivalstveno majhne občine Hodoš, Šalovci, Podvelka, Kostel, Solčava, Jezersko in Kobilje.

V slovenskih vrtcih je en zaposlen strokovni delavec (vzgojitelj oz. pomočnik vzgojitelja) skrbel povprečno za 8 otrok.Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom otrok na vrtec
Ime 
Ribnica

     355

Komenda 

     325

Šentjernej

     286

Polzela 

     258

Metlika

     255
Občine z najmanjšim številom otrok na vrtec
Ime
Hodoš 10
Šalovci 11
Podvelka 12
Kostel 13
Solčava 14