Vsak 13. prebivalec Slovenije je osnovnošolec

V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in traja 9 let. Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna.

Eno izmed meril za ustanovitev občine je tudi to, da ima občina osnovno šolo. Glede na velikost in lego ter glede na število prebivalcev in njihovo poseljenost ima posamezna občina lahko več osnovnih šol (samostojnih šol, matičnih šol in podružnic).

V šolskem letu 2011/2012 je redni osnovnošolski program obiskovalo 81.969 dečkov in 77.732 deklic (5 % manj kot dečkov). Šolska vrata je jeseni 2011 učencem odprlo 785 osnovnih šol.

Prebivalstveno velike občine in občine z urbanimi središči imajo praviloma tudi največ osnovnih šol. To je leta 2011 veljalo za občine Ljubljana (56 osnovnih šol), Maribor (24), Kranj (17), Koper (16), Ajdovščina (13), Kamnik (13), Novo mesto (12), Velenje (12), Nova Gorica (11) in Slovenska Bistrica (11).

Podatki za Slovenijo za leto 2011 kažejo, da so eno osnovno šolo obiskovali povprečno 203 učenci. V 74 občinah je bilo povprečno število osnovnošolcev na eno osnovno šolo višje od slovenskega povprečja. Največ učencev na eno osnovno šolo, v povprečju nad 400, je bilo v občinah Mengeš (600), Žiri (469), Ruše (454), Domžale (411) in Jesenice (409).

V povprečju najmanj učencev na osnovno šolo, manj kot 50, so imele šole prebivalstveno manjših občin: Hodoš (4), Osilnica (4), Solčava (25), Jezersko (34), Šalovci (37), Kostel (41) in Kobilje (43).

Med statističnimi regijami je bilo največ osnovnošolcev na osnovno šolo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 257, najmanj osnovnošolcev na osnovno šolo pa v goriški statistični regiji, povprečno 142.

Občine z največjim številom učencev na osnovno šolo
Ime
Mengeš 600
Žiri 469
Ruše 454
Domžale  411
Jesenice 409Občine z najmanjšim številom učencev na osnovno šolo
Ime 
Hodoš  4
Osilnica 4
Solčava 25
Jezersko 34
Šalovci  37