Tretjina občin z razpoložljivimi mesti v vrtcih tudi za otroke iz drugih občin

Vrtci lahko sprejemajo poleg otrok iz lastne občine tudi otroke iz drugih občin. Starši namreč pogosto vpišejo svoje otroke v tisti vrtec, ki je v bližini njihovega delovnega mesta, saj tako lažje usklajujejo svoj službeni čas z delovnim časom vrtcev, pa tudi zato, da se skrajša čas, ki ga otrok prebije v vrtcu.

Ali je v vrtcih v določeni občini vpisanih več otrok, kot jih tam prebiva, lahko prikažemo z indeksom oz. razmerjem med številom otrok, vključenih v vrtec, po občini vrtca in številom otrok, vključenih v vrtec, po občini prebivališča.

Leta 2011 je bilo število razpoložljivih mest v vrtcih večje od števila tam prebivajočih otrok v 70 občinah (33 %). Večinoma gre za občine, v katerih so lokalna in regionalna zaposlitvena središča. Največje razlike med podatkoma sta izkazovali občini Vojnik in Vransko (v vsaki po 24 % več razpoložljivih mest kot v občini bivajočih otrok) ter občine Šempeter - Vrtojba, Trzin in Vuzenica (v vsaki po 20 % več razpoložljivih mest kot je bilo v občini bivajočih otrok).

Občin, ki so imele manj razpoložljivih mest v vrtcih, kot je bilo v občini bivajočih otrok, je bilo 122. Precej nižje je bilo število razpoložljivih mest v vrtcih od števila tam bivajočih otrok v občini Tišina (z 39 % manj razpoložljivih mest v vrtcih kot v občini bivajočih otrok), Grad in Škofljica (v vsaki 28 % manj), Destrnik in Kozje (v vsaki 27 % manj) ter v občinah Majšperk in Hajdina (s 26 % oziroma 25 % manj razpoložljivih mest v vrtcih kot v občini bivajočih otrok).Poišči ime ali šifro občine iz karte