Med otroki v starostni skupini 1–5 let vključenih v vrtce 76 % otrok

Delež otrok, vključenih v vrtce, se postopoma zvišuje. V šolskem letu 2011/2012 je bilo v slovenske vrtce vključenih že skoraj 76 % vseh otrok starostne skupine 1–5 let; še 5 let prej, v šolskem letu 2006/2007, pa 11 % manj.

85 občin oz. 40 % vseh občin je po deležu otrok v starostni skupini 1–5 let, vključenih v vrtce, presegalo slovensko povprečje. 41 občin je imelo v vrtce vključenih celo več kot 80 % otrok te starosti, več kot 90 % pa ena občina, in sicer Bistrica ob Sotli.

Med statističnimi regijami je bila po deležu vključenosti otrok v vrtce prva obalno-kraška statistična regija (80 %).

V občinah Osilnica, Žetale in Podlehnik pa so bili deleži otrok, vključenih v vrtce, najnižji (pod 50 % otrok ustrezne starosti), kar je razumljivo, saj so bile vse tri občine brez vrtca. Med statističnimi regijami je bilo najmanj otrok vključenih v vrtce v zasavski statistični regiji, in sicer 69 %.Poišči ime ali šifro občine iz karte


Občine z največjim deležem otrok v vrtcih
Ime  %
Bistrica ob Sotli 94,4
Veržej  90,0
Mengeš  87,6
Moravske Toplice    87,3
Dobrepolje  87,1Občine z najmanjšim deležem otrok v vrtcih
Ime %
Osilnica  10,0
Žetale  24,1
Podlehnik 34,2
Ribnica na Pohorju  51,6
Makole 52,2