Na vsakih 1.000 prebivalcev 10 diplomantov

Leta 2011 je bilo v Sloveniji 20.461 diplomantov terciarnega izobraževanja, to je približno 10 diplomantov na 1.000 prebivalcev.

Več diplomantov na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je imelo 61 občin ali 29 % vseh občin. Največ diplomantov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Straža (15), Trzin, Vipava in Železniki (vsaka po 14) ter Grad, Jezersko, Mirna Peč, Nazarje, Podčetrtek, Slovenj Gradec, Sodražica, Šmartno ob Paki in Vitanje (vsaka po 13). Med statističnimi regijami so imele največ diplomantov na 1.000 prebivalcev koroška, savinjska in goriška statistična regija (11).

Najmanj diplomantov na 1.000 prebivalcev so imele prebivalstveno šibke občine Osilnica (2), Solčava (4) ter Destrnik, Vransko in Zavrč (vsaka po 5). Med statističnimi regijami Slovenije je imela najmanj diplomantov na 1.000 prebivalcev obalno-kraška statistična regija (8).Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime   
Straža  15
Trzin 14
Vipava 14
Železniki  14
Grad 13Občine z najmanjšim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime 
Osilnica 

2

Solčava

 4

Destrnik 5
Vransko 5
Zavrč 5