Vsak 26. prebivalec Slovenije je dijak

Največ dijakov (po občini stalnega prebivališča) je bilo v prebivalstveno večjih občinah in občinah z urbanimi središči. V šolskem letu 2011/2012 jih je bilo največ vpisanih v občini Ljubljana (9.445 oz. 12 % vseh dijakov), sledile so občine Maribor (3.812 oz. 5 % vseh dijakov), Kranj (2.102 oz. 3 % vseh dijakov), Celje (1.784 oz. 2 % vseh dijakov), Koper (1.763 oz. 2 % vseh dijakov) in Novo mesto (1.494 oz. 2 % vseh dijakov).

V začetku šolskega leta 2011/2012 je bilo v srednješolsko izobraževanje vpisanih 79.901 dijakov (vključno s tistimi, ki so imeli prebivališče v tujini), to je 39 dijakov na 1.000 prebivalcev.

Največ dijakov na 1.000 prebivalcev so v tem letu izkazovale naslednje občine: Žužemberk (61), Gorenja vas - Poljane (57) ter Borovnica in Mozirje (vsaka 55). Najmanj dijakov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Osilnica (20), Kostel (22), Kuzma (25), Piran in Makole (vsaka 27), Jezersko (28), Poljčane in Hrpelje - Kozina (vsaka 29) ter občina Apače (30).Poišči ime ali šifro občine iz karte
Občine z največjim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Žužemberk 61
Gorenja vas - Poljane 57
Borovnica 55
Mozirje 55
Luče 54Občine z najmanjšim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Osilnica 20
Kostel  22
Kuzma 25
Makole  27
Piran      27