Kazalniki za leto 2011 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)167,1101,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,141,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,311,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,71,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,21
Indeks staranja139,5116,8
Indeks staranja za moške103,090,1
Indeks staranja za ženske179,5145,1
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)69,075,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4951
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94,5100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95,3100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-0,29,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,258,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
410413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
46,960,5
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4752
Komunalni odpadki (kg/preb)
338352
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev521.568
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev1314.574
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)11.95717.973