Savinjska regija

Nekdanja dežela grofov Celjskih je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, Spodnjo Savinjsko dolino, Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino. 

Savinjska

Vir: Arhiv Zlati Grič, Slovenske Konjice

Ta statistična regija – lahko bi jo imenovali tudi »nekdanja dežela grofov Celjskih« – je naravnogeografsko zelo raznolika. Obsega pretežno z gozdom porasel in turistično privlačen alpski svet Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, rodovitno Spodnjo Savinjsko dolino z ugodnimi razmerami za hmeljarstvo, obdelano Kozjansko gričevje ter Velenjsko kotlino z nahajališči lignita, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije.

Savinjska regija letno nameni okrog 2 % bruto domačega proizvoda za investicije v varstvo okolja; v letu 2010 je za varstvo okolja namenila 17,5 % od vseh investicijskih sredstev. Tukajšnja podjetja zaposlujejo nadpovprečno število oseb, ki delajo. V letu 2010 je v savinjski regiji na novo nastalo okrog 11 % podjetij brez predhodnika, okrog 8 % pa jih je prenehalo poslovati. Osebe, ki so takrat delale v novonastalih podjetjih, so predstavljale 2,2 % zaposlenih v vseh aktivnih podjetij v regiji.

V začetku leta 2011 je imela najmanj višješolsko stopnjo izobrazbe že skoraj petina prebivalcev; nadpovprečno število študentov na 1.000 prebivalcev in visok delež študentov med prebivalci, starimi od 19 do 26 let, pa pomenita za regijo pomemben izobrazbeni potencial. Savinjska regija velja tudi za priljubljen cilj turističnih potovanj; v letu 2011 jo je obiskalo okrog 11 % vseh turistov v Sloveniji, ti so v tej regiji prenočili povprečno štirikrat.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2011 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)109,1101,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,711,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,78,4
Podatki za leto 2011 Regija Slovenija
Površina km22.38420.273
Število prebivalcev260.0932.052.496
Število zaposlenih oseb89.371729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)916,61987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)9.552.07090.789.676