Pomurska regija

To je naša najbolj severovzhodna in najbolj ravninska statistična regija. Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za kmetijstvo.

Pomurska

Vir: Arhiv TIC Moravske Toplice

To je najbolj severovzhodna, najbolj ravninska in najbolj kmetijska statistična regija Slovenije. Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za poljedelstvo.

Njive v tem delu Slovenije obsegajo več kot 80 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi ali dvakrat več kot v celotni Sloveniji. Odročna lega neugodno vpliva na gospodarski položaj regije in življenjske pogoje tukajšnjih prebivalcev; to se med drugim odraža v nizkem BDP na prebivalca (ta je v 2010 znašal 11.450 EUR) in najnižjem razpoložljivem dohodku na prebivalca (v 2010 je znašal 8.770 EUR).

Čeprav se je v letu 2011 število brezposelnih zmanjšalo samo v pomurski regiji, je bila stopnja registrirane brezposelnosti tukaj še vedno najvišja v državi (za 9 odstotnih točk višja kot v regiji z najnižjo brezposelnostjo). V istem letu se je tukaj spet zmanjšalo število prebivalcev, tudi tokrat zaradi negativnega naravnega prirasta; tudi ta je bil tukaj največji v državi. V tej regiji je bil največji tudi delež trigeneracijskih gospodinjstev; tukaj so v vsakem desetem gospodinjstvu prebivale generacije otrok, staršev in starih staršev.

Sicer velja pomurska regija za turistično zelo privlačno slovensko regijo, saj tu letno prenoči 10 % vseh turistov, ki obiščejo Slovenijo. K njeni turistični prepoznavnosti v veliki meri prispevajo reka Mura, zdraviliški in lovni turizem ter kmečki turizem ob vinskih cestah.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2011 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)89,1101,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,32,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,041,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)18,011,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,78,4
Podatki za leto 2011 Regija Slovenija
Površina km21.33720.273
Število prebivalcev119.1462.052.496
Število zaposlenih oseb32.045729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)883,09987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.465.32390.789.676