Ta statistična regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišji Triglav, simbol slovenstva.

Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost. Gorenjska regija je v letu 2011 ustvarila skoraj 18 % vseh turističnih prenočitev v državi; večinoma so bile to prenočitve gostov iz tujine (74 %). Po številu ležišč na 1.000 prebivalcev je bila druga med vsemi regijami, čeprav jih je imela pol manj od obalno-kraške regije, prve po vrednosti tega kazalnika. Kmetijska dejavnost v tej regiji gospodarsko sicer ni najpomembnejša, kljub temu pa tukajšnja kmetijska gospodarstva sodijo med večja v državi, tako po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi kot tudi po številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo.

Prebivalstveni kazalniki so ugodni. V letu 2011 je bila ta regija ena izmed treh, v katerih je bil skupni prirast višji od državnega povprečja. Delež mladega prebivalstva je bil v tej regiji najvišji (15,3 %). V začetku leta 2011 so med družinami v tej regiji imele otroke tri od štirih; nekaj več kot 11 % družin je imelo tri ali več otrok. Približno polovica družin je imela vsaj enega otroka mlajšega od 18 let, povprečna starost otroka pa je bila 18,3 leta. V skoraj vsaki deveti tukajšnji družini sta imela oba zakonca oz. partnerja najvišjo stopnjo izobrazbe.