Zelo dobra prometna dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov in obilo vodnega bogastva ustvarjajo podobo naše druge najmanjše statistične regije. Poznana je po čateški termalni rivieri in edini jedrski elektrarni v državi.

Dejavnost oskrba z elektriko, predelovalne dejavnosti in gradbeništvo so v letu 2010 ustvarile v tej regiji nekoliko nižji delež bruto dodane vrednosti kot storitvene dejavnosti. Gospodarsko pomembno je tudi kmetijstvo, saj je ustvarilo okrog 5 % bruto dodane vrednosti. Njive v tej regiji predstavljajo 36 % vseh kmetijskih zemljišč v uporabi, povprečna površina njiv na prebivalca regije pa tukaj znaša skoraj 1.400 m2.

Stopnja delovne aktivnosti v regiji je približno enaka državnemu povprečju, razlika v stopnji delovne aktivnosti med spoloma pa je tu največja; v letu 2011 je bila namreč za moške kar za 13 odstotnih točk višja kot za ženske.

Spodnjeposavsko regijo zelo radi obiskujejo turisti; v letu 2011 je bilo tukaj zabeleženih več kot 9.000 njihovih prenočitev (to je bilo na 1.000 prebivalcev regije dvakrat več, kot je veljalo za celo državo). Hotelski in podobni objekti so bili v tej regiji tedaj v poletni in zimski sezoni med najbolj zasedenimi v državi; v njih je bila turistom na voljo tretjina vseh prenočitvenih zmogljivosti v regiji.

Zanimivo je še to, da je bilo v splošnih knjižnicah v tej regiji vpisanih v letu 2011 najmanj članov na 1.000 prebivalcev (v povprečju 90 manj kot na primer v knjižnicah v goriški regiji), delež mladih članov v teh knjižnicah pa je bil v eden najvišjih v državi (37 %).