Regija Posavskega hribovja je po površini (264 km2) in številu prebivalcev najmanjša slovenska statistična regija, hkrati pa je druga najgosteje naseljena regija v državi.

Naravnogeografske danosti ustvarjajo razmere za njeno tradicionalno usmerjenost v industrijo; več kot tretjino bruto dodane vrednosti tako še vedno ustvarijo predelovalne dejavnosti, rudarstvo in druga industrija.

Zasavska regija je tudi v letu 2011 izstopala po najvišji negativni letni stopnji rasti prebivalstva (–6,7 ‰). Tudi v tem letu je število prebivalcev upadlo predvsem zaradi odseljevanja v druge statistične regije. Po podatkih o stanovanjih imajo gospodinjstva v tej regiji v povprečju najmanjša stanovanja (po površini in po številu sob). Poleg tega pa je tukaj največji tudi delež gospodinjstev, ki prebivajo v najemnih stanovanjih; v začetku leta 2011 jih je bilo skoraj četrtina. Ta regija izstopa v primerjavi z drugimi še po deležu ostarelih gospodinjstev: kar v vsakem petem tukajšnjem gospodinjstvu so namreč živele samo osebe, stare 65 ali več let. Po podatkih iz začetka leta 2012 je med osebami v tej starostni skupini bilo takrat tukaj tudi največ ovdovelih moških v državi, 15,3 %; ovdovelih žensk med temi osebami, pa je bilo – podobno kot v nekaterih drugih regijah – nekaj več kot polovica. Zasavska regija je v letu 2011 izkazovala tudi največji delež t. i. prezgodnje umrljivosti: med takrat umrlimi osebami je bilo takih, ki so umrle pred 65. letom, med moškimi 32,5 %, med ženskami pa 16,8 %.