Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina statistična regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Tri četrtine bruto dodane vrednosti v tej regiji ustvarijo storitvene dejavnosti; med njimi so v letu 2010 več kot tretjino bruto dodane vrednosti v regiji ustvarile trgovina ter gostinske in prometne dejavnosti (predvsem pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper) ter obmorski in zdraviliški turizem. Obalno-kraška regija je v letu 2011 ustvarila skoraj četrtino vseh turističnih prenočitev v državi (malo manj kot polovico teh prenočitev so prispevali slovenski turisti; med tujimi turisti so prevladovali Italijani, Avstrijci in Nemci). Kmetijska gospodarstva v tej regiji spadajo med najmanjša v državi. Njihova pomembna kmetijska panoga je gojenje trajnih nasadov; ti zavzemajo več kot četrtino površine vseh kmetijskih zemljišč v tej regiji. Ekološka pridelava obsega malo več kot desetino površine vseh kmetijskih zemljišč v tej regiji (to je dvakrat večji delež kot na ravni celotne države).

Število prebivalcev se je tudi v letu 2011 povečalo predvsem zaradi novih priseljencev iz tujine. V začetku leta 2012 je bil vsak trinajsti prebivalec te regije tuji državljan; štirje od petih v to regijo priseljenih tujih državljanov so bili državljani ene od držav, ki so nastale po razpadu Jugoslavije.