Goriška statistična regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna Vipavska dolina so najbolj prepoznavne naravnogeografske značilnosti te regije.

Čeprav je v letu 2010 prispevala k slovenskemu BDP manj kot 6 %, je bila po ustvarjenem BDP na prebivalca na tretjem mestu v državi. Plače zaposlenih v podjetjih so bile prav tako na tretjem mestu v državi, vendar so bile nižje od slovenskega povprečja. Razpoložljivi dohodek na prebivalca je v goriški regiji v letu 2010 tako kot v osrednjeslovenski presegal 11.000 EUR. Ta regija je izstopala še po številu upravičencev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in po številu očetov, ki so izrabili pravico do očetovskega dopusta in nadomestila.

Ker prebivalci goriške regije dočakajo v povprečju najvišjo starost med Slovenci, je tudi delež prebivalcev, starih 65 ali več let, tukaj največji v državi; sredi leta 2011 je znašal že 17,9 %. Takrat je bilo med prebivalci te regije 13,9 % otrok (tj. oseb, starih 0–14 let). Tukajšnje vrtce je v letu 2011 obiskovalo 73 % vseh otrok v starosti 1–5 let; v tukajšnjih osnovnih šolah pa se je izobraževalo v povprečju 142 otrok, to je 115 otrok manj kot v osnovnih šolah v osrednjeslovenski regiji. Po deležu študentov (tj. vpisanih v študijske programe) med osebami v starostni skupini 19–26 let je bila goriška regija v letu 2011 prva med regijami, in sicer je bilo med temi osebami dve tretjini študentov.