Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo in presihajoče Cerkniško jezero sta glavni znamenitosti te statistične regije.

Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa naša najredkeje naseljena regija (ima na primer šestkrat manj prebivalcev na km2 kot najgosteje naseljena osrednjeslovenska regija).

Gospodarsko je to ena naših šibkejših regij (k slovenskemu BDP je v letu 2010 prispevala le 1,8 %). Tukajšnja podjetja spadajo po številu zaposlenih med manjša podjetja v državi (v povprečju vsako zaposluje manj kot 4 osebe). V letu 2011 je bilo med tukajšnjimi zaposlenimi zabeleženih največ bolniških odsotnosti na 100 zaposlenih, in sicer 137, trajale pa so v povprečju 18,4 dneva.

Sicer notranjsko-kraška regija izstopa po najvišji stopnji delovne aktivnosti v Sloveniji (v letu 2011 je bila 61,7-odstotna), hkrati pa tudi po številčnosti medregijskih delovnih migrantov; konec leta 2011 se je več kot 40 % delovno aktivnih iz te regije vozilo na delo v sosednje regije.

Da sodijo prebivalci te regiji med mobilnejše v državi, pove tudi dejstvo, da je ta regija tretja po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev. Avtomobili, ki jih vozijo, so stari povprečno 9 let. Sicer so prebivalci notranjsko-kraške regije skrbni tudi pri ločevanju komunalnih odpadkov (v letu 2011 so ločeno zbrali več kot 30 % vseh komunalnih odpadkov).