Podatki za leto 2011 Regija Slovenija
Površina km22.55520.273
Število prebivalcev534.8072.052.496
Število zaposlenih oseb250.815729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.081,86987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)40.716.58190.789.676
Število moških261.4201.015.430
Število žensk273.3871.037.066
Naravni prirast2.2073.248
Skupni prirast3.3125.307
Število vrtcev234922
Število otrok v vrtcih24.63481.221
Število učencev v osnovnih šolah42.718159.701
Število dijakov (po prebivališču)20.33979.901
Število študentov (po prebivališču)26.965104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
221.471823.967
Število samozaposlenih oseb
22.08194.917
Število registriranih brezposelnih oseb
24.255110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.707,541.524,65
Število podjetij55.798169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
219.342849.825
Število osebnih avtomobilov
279.3321.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
212.855721.720
Število prihodov turistov486.9653.217.966
Število prenočitev turistov930.4399.388.095
Izvoz blaga (mio. EUR)4.947,9620.999,30
Uvoz blaga (mio. EUR)9.509,5322.555,09
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)148.420459.361
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)82.545281.248
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)1.552.6864.021.412
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)13.58736.868