Podatki za leto 2011 Regija Slovenija
Površina km22.38420.273
Število prebivalcev260.0932.052.496
Število zaposlenih oseb89.371729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)916,61987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)9.552.07090.789.676
Število moških129.6801.015.430
Število žensk130.4131.037.066
Naravni prirast4013.248
Skupni prirast5245.307
Število vrtcev124922
Število otrok v vrtcih10.45381.221
Število učencev v osnovnih šolah21.214159.701
Število dijakov (po prebivališču)10.69479.901
Število študentov (po prebivališču)13.358104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
105.746823.967
Število samozaposlenih oseb
13.06094.917
Število registriranih brezposelnih oseb
15.358110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.391,951.524,65
Število podjetij18.696169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
104.160849.825
Število osebnih avtomobilov
133.5391.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
87.379721.720
Število prihodov turistov359.0513.217.966
Število prenočitev turistov1.383.8189.388.095
Izvoz blaga (mio. EUR)2.289,3520.999,30
Uvoz blaga (mio. EUR)1.711,4022.555,09
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)61.336459.361
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)120.436281.248
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)464.3174.021.412
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)4.25136.868