Podatki za leto 2011 Regija Slovenija
Površina km22.17020.273
Število prebivalcev322.8432.052.496
Število zaposlenih oseb103.719729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)917,78987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)10.092.16990.789.676
Število moških159.2691.015.430
Število žensk163.5741.037.066
Naravni prirast-2643.248
Skupni prirast3605.307
Število vrtcev132922
Število otrok v vrtcih11.39681.221
Število učencev v osnovnih šolah23.231159.701
Število dijakov (po prebivališču)12.17679.901
Število študentov (po prebivališču)14.365104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
122.915823.967
Število samozaposlenih oseb
15.72594.917
Število registriranih brezposelnih oseb
20.830110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.398,141.524,65
Število podjetij23.701169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
136.909849.825
Število osebnih avtomobilov
160.5011.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
105.748721.720
Število prihodov turistov203.4153.217.966
Število prenočitev turistov503.5459.388.095
Izvoz blaga (mio. EUR)2.330,8120.999,30
Uvoz blaga (mio. EUR)1.922,7822.555,09
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)102.548459.361
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)15.775281.248
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)414.2114.021.412
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)4.80636.868