Podatki za leto 2011 Regija Slovenija
Površina km22.32520.273
Število prebivalcev119.1632.052.496
Število zaposlenih oseb39.714729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)967,10987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)4.028.94290.789.676
Število moških59.5441.015.430
Število žensk59.6191.037.066
Naravni prirast1693.248
Skupni prirast395.307
Število vrtcev59922
Število otrok v vrtcih4.33181.221
Število učencev v osnovnih šolah9.062159.701
Število dijakov (po prebivališču)4.72679.901
Število študentov (po prebivališču)6.418104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
47.305823.967
Število samozaposlenih oseb
5.82294.917
Število registriranih brezposelnih oseb
5.228110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.468,971.524,65
Število podjetij10.526169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
51.434849.825
Število osebnih avtomobilov
69.2071.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
49.024721.720
Število prihodov turistov256.0113.217.966
Število prenočitev turistov606.5489.388.095
Izvoz blaga (mio. EUR)1.103,0720.999,30
Uvoz blaga (mio. EUR)905,8222.555,09
Tekoči izdatki za varstvo okolja (1.000 EUR)14.274459.361
Investicije v varstvo okolja (1.000 EUR)3.345281.248
Bruto investicije v osnovna sredstva (1.000 EUR)172.5744.021.412
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR)1.97236.868