Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km210920.273
Število prebivalcev8.4142.052.496
Število zaposlenih oseb2.590729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)819,89987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)213.64790.789.676
Število moških4.2211.015.430
Število žensk4.1931.037.066
Naravni prirast-313.248
Skupni prirast55.307
Število vrtcev1922
Število otrok v vrtcih25581.221
Število učencev v osnovnih šolah749159.701
Število dijakov (po prebivališču)33379.901
Število študentov (po prebivališču)460104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
3.473823.967
Število samozaposlenih oseb
41194.917
Število registriranih brezposelnih oseb
601110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.216,011.524,65
Število podjetij553169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.393849.825
Število osebnih avtomobilov
4.2131.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.716721.720