Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km211020.273
Število prebivalcev1.5412.052.496
Število zaposlenih oseb199729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)851,48987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)23.13090.789.676
Število moških7741.015.430
Število žensk7671.037.066
Naravni prirast03.248
Skupni prirast-155.307
Število vrtcev1922
Število otrok v vrtcih3481.221
Število učencev v osnovnih šolah162159.701
Število dijakov (po prebivališču)8279.901
Število študentov (po prebivališču)95104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
556823.967
Število samozaposlenih oseb
14694.917
Število registriranih brezposelnih oseb
83110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.256,331.524,65
Število podjetij135169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
612849.825
Število osebnih avtomobilov
8081.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
356721.720