Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km227520.273
Število prebivalcev279.8982.052.496
Število zaposlenih oseb192.889729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.125,64987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)33.955.97890.789.676
Število moških134.4101.015.430
Število žensk145.4881.037.066
Naravni prirast7923.248
Skupni prirast5625.307
Število vrtcev114922
Število otrok v vrtcih13.18781.221
Število učencev v osnovnih šolah20.096159.701
Število dijakov (po prebivališču)9.44579.901
Število študentov (po prebivališču)13.788104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
112.279823.967
Število samozaposlenih oseb
10.27994.917
Število registriranih brezposelnih oseb
13.938110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.791,471.524,65
Število podjetij35.256169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
125.928849.825
Število osebnih avtomobilov
144.1861.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
120.545721.720