Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km24620.273
Število prebivalcev3.7782.052.496
Število zaposlenih oseb712729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)946,67987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)74.22690.789.676
Število moških1.9281.015.430
Število žensk1.8501.037.066
Naravni prirast-33.248
Skupni prirast455.307
Število vrtcev1922
Število otrok v vrtcih13481.221
Število učencev v osnovnih šolah298159.701
Število dijakov (po prebivališču)13579.901
Število študentov (po prebivališču)169104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
1.391823.967
Število samozaposlenih oseb
28594.917
Število registriranih brezposelnih oseb
204110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.432,291.524,65
Število podjetij216169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
1.291849.825
Število osebnih avtomobilov
1.7901.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
835721.720