Podatki za leto 2011 Občina Slovenija
Površina km225620.273
Število prebivalcev5.3162.052.496
Število zaposlenih oseb1.133729.050
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)890,69987,39
Prihodek podjetij (1.000 EUR)57.63190.789.676
Število moških2.6371.015.430
Število žensk2.6791.037.066
Naravni prirast03.248
Skupni prirast375.307
Število vrtcev3922
Število otrok v vrtcih19981.221
Število učencev v osnovnih šolah326159.701
Število dijakov (po prebivališču)16979.901
Število študentov (po prebivališču)255104.003
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču)
2.054823.967
Število samozaposlenih oseb
18594.917
Število registriranih brezposelnih oseb
188110.692
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR)
1.347,561.524,65
Število podjetij425169.360
Število stanovanj, stanovanjski sklad
3.795849.825
Število osebnih avtomobilov
2.8471.066.495
Količina zbranih komunalnih odpadkov (tone)
2.584721.720